"امید یعنی اینکه یادمان باشد خداوند آنقدر بزرگ است که فرصت جبران دوباره را به ما

بخشیده است" چه روزگار عجیبیه دلم می خواد تو اینهمه افکار منفی‌،فقط به جلو رفتن فکر کنم کمی که دقیق می شم می ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 12 بازدید
بهمن 92
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
آرامش
1 پست
پیشرفت
1 پست
غربت
1 پست
آرزوها
1 پست
حرف_دل
1 پست
سقوط
1 پست
سهولت
1 پست