امروز 24 ساله شدم

همیشه در حال دویدنم.نمی دونم کی میرسم به اون چیزی که می خوام

امروز ٢۴ سالم شد.این لحظه دیگه بر نمی گرده، حسم زیبا نیست "و آسمان فریبی آبی رنگ شد و ماه، نه دیگر میعادگاه هر شب دلهای اسیر و چشمه‌سار زیبائی و رهائی و دوست داشتن، که کلوخ تیپا خورده‌ای سوت و کور و مرگبار. و مهتاب کویر دیگر نه بارش وحی، تابش الهام، دامان حریر الهه عشق، گسترده در زیر سرهایی در گرو دردی، انتظاری، لبخند نرم و مهربان نوازشی بر چهره نیازمندی زندانی خاک، دردمندی افتاده کویر، که نوری بدلی بود و سایه همان خورشید جهنمی و بیرحم روزهای کویر! دروغگو، ریاکار، ظاهر فریب‌… دیگر نه آن لبخند سرشار از امید و مهربانی و تسلیت بود، که سپیدی دندان‌های مرده‌ای شده بود که لبهایش وا افتاده است"

 

/ 0 نظر / 79 بازدید